Gdje mogu ispitati vodu?

U nastavku možete pronaći kartu Hrvatske s lokacijama sanitarnih i epidemioloških postaja gdje možete ispitati vodu o vlastitom trošku. Predlažemo da takvo ispitivanje provedete ako se koristiti vodom iz vlastitog dovoda (bunar). Više informacija o ispitivanju vode možete pronaći u Vodiču.