Politika privatnosti i podaci DPO-a (Službenika za zaštitu osobnih podataka)

Sva pitanja koja se odnose na obradu Vaših osobnih podataka možete uputiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka, Krzysztofu Dziemianu, na sljedeću adresu:rodo@ecowater.pl
Ova Politika privatnosti određuje pravila obrade i zaštite osobnih podataka koje pružaju korisnici u vezi s njihovim korištenjem usluga koje nudi web-stranica www.aquahome.hr (u daljnjem tekstu: Servis).
Administrator osobnih podataka sadržanih na web-stranici je: EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. sa sjedištem u Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61/2260500 , info@ecowater.pl
Kako bi se osobni podaci zaštitili, AOP postupa u skladu s internim postupcima i preporukama, sukladno relevantnim pravnim aktima u području zaštite osobnih podataka, posebno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ.
EcoWater Systems Poland ne prodaje trećim stranama nikakve prikupljene osobne podatke u bilo koju svrhu bez Vašeg izričitog pristanka.
AOP (Administrator osobnih podataka) posebno vodi računa o zaštiti interesa osobe, čije osobne podatke obrađuje, a posebno osigurava da su prikupljeni osobni podaci:

obrađeni u skladu sa zakonom;

prikupljeni u određene, zakonite svrhe i nisu podvrgnuti daljnjoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama;

činjenično točni i adekvatni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.
AOP obavlja funkcije dobivanja podataka o korisnicima i njihovom ponašanju na sljedeći način:
prikupljanjem „kolačića“.
Tijekom prvog posjeta web-stranici, korisnik je obaviješten o upotrebi kolačića. Kolačići neophodni za funkcioniranje web-stranice mogu se mijenjati promjenom postavki preglednika, međutim, treba imati na umu da promjena postavki može uzrokovati nepravilan rad web-stranice. Više informacija o kolačićima možete naći u kartici „Pomoć“ u izborniku web-preglednika korisnika. Korisnici koji nakon čitanja sadržaja dostupnog na web-stranici ne žele da kolačići ostaju u web-pregledniku uređaja, trebaju ih izbrisati iz svog preglednika nakon posjeta web-stranici. Web-stranica koristi sljedeće vrste „kolačića“:

konfiguracijske datoteke, koje su ključne za osnovnu funkcionalnost web-stranice.
Primatelji osobnih podataka mogu biti tijela, institucije i subjekti ovlašteni prema zakonu, kao i subjekti koji pružaju usluge AOP (npr. pravne, informatičke, marketinške, računovodstvene usluge, kao i drugi subjekti uključeni u provedbu naručene usluge.
Korisnik web-stranice može pregledati svoje podatke koje obrađuje AOP. Korisnik također ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove podatke, prenijeti ih, zatražiti njihovo uklanjanje i ograničiti ili zaustaviti obradu svojih osobnih podataka. Korisnik također može u bilo kojem trenutku zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka s web-stranice. Kako bi korisnik Web-stranice ostvario svoja gore navedena prava, treba kontaktirati AOP putem e-pošte, koristeći istu adresu e-pošte koju je naveo na Web-stranici. Svaki korisnik web-stranice može podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Web-stranica može sadržavati poveznice na druge web-stranice koje djeluju neovisno o Web-stranici i nisu nadzirane na bilo koji način. Te web-stranice mogu imati vlastitu politiku privatnosti i pravilnike koje preporučujemo da pažljivo pročitate. AOP zadržava pravo izmjene politike privatnosti web-stranice, što može biti uzrokovano razvojem internetske tehnologije, mogućim izmjenama zakona u području zaštite osobnih podataka i razvojem web-stranice. O svim izmjenama obavijestit ćemo korisnike na vidljiv i razumljiv način.