Usporedba jedinica Aquaset

Aquaset 500 Aquaset 1000
Aquaset 500
Aquaset 1000
Toplinski učin kotlovnice kW 80 – 500 500 – 1000
Volumen instalacije za grijanje m3 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0
Vrijeme potrebno za punjenje instalacije h < 2,6 < 4,0
Digitalno upravljanje volumenom Tak Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dubina u mm
822
302
480
1 067
302
480
Maksimalni volumni protok m3/h 1,2 2,0
Volumen sloja dm3 15 25
Prosječni ionsko-izmjenjivački kapacitet m3×of 100 175
Približna upotreba soli po regeneraciji kg 2,5 4,0
Približna upotreba vode po regeneraciji litara 75 – 90 125 – 150
Raspon radnog tlaka min./maks. bara 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0
Polumjer priključka inča 1 1
Vrste filtara koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Dozator kemijskog sredstva obuhvaćen je cijenom uređaja VWZ25CH
Više informacija » Više informacija »